logo

practiceguide@ncca.ie

ASPG_Cover-Image-2021

Tionscnamh Náisiúnta Síolta Aistear

Fáilte chuig an bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach do Thionscnamh Náisiúnta Síolta Aistear

Forbraíodh na heispéiris foghlama san fhorbairt ghairmiúil leanúnach seo chun tacú le cleachtóirí luathbhlianta taithí a fháil ar roinnt de na hacmhainní i dTreoir Chleachtais Aistear Síolta. Tabhair faoi deara nach féidir leat na heispéiris foghlama a fheiceáil ná a chur in eagar ach le Adobe Acrobat amháin. Féadfaidh tú léamh faoi conas é sin a dhéanamh ach cliceáil ar an nasc anseo.

Maidir le gach eispéireas foghlama:
  • Tá ábhair amhairc agus léitheoireachta ann chun tacú leat i do ról gairmiúil agus tú ag obair le Aistear: Creatchuraclam na Luath-Óige agus Síolta: an Creat Náisiúnta Cáilíochta don Oideachas Luath-óige
  • Tá sé nasctha le téamaí Aistear agus le caighdeáin Síolta
  • Tá rannóg ann ag an deireadh le haghaidh do phríomh-mhachnamh ar fhoghlaim agus ar ghníomhartha féideartha sa todhchaí.

Mura bhfuil aon taithí agat cheana féin ar Treoir Chleachtais Aistear Síolta b’fhéidir gur mhaith leat tosú ach cliceáil ar an eispéireas foghlama anseo: Réamhrá leis an Treoir Chleachtais.

Má tá taithí agat cheana féin ar Threoir Chleachtais Aistear Síolta, féadfaidh tú dul díreach chuig na heispéireas foghlama a chuirtear i láthair sna réimsí spéise seo: